back2.jpg
good logo כוותרות דפים.png

MeetUps

"הבית של יעל" נוסד ב- 2019 מתוך האהבה שלי לארח, מהרצון להביא ערך לקולגות וללקוחות, ומהתשוקה שלי  לבמה. זהו מקום לתוכן, להשראה ולחיבורים.
אפשר לומר שאת "הבית של יעל"  ייסדתי כשהייתי בת שש כשהזמנתי את ילדי השכונה ל- "חוג של יעל" - והם באו. 
מאז ומתמיד אני עוסקת בחיבורים, ולימים זה נעשה למקצוע שבו אני מחברת אנשים לעצמם ואנשים לארגונים. זה מה שאנשי משאבי אנוש עושים.
אני מאמינה שאנחנו מתפתחים מכל מה שהוא לא אנחנו, והמטרה שלי היא לחבר תוכן מעולמות שונים לעולמות הניהול.

Purple - Blue Gradient_edited_edited_edited.jpg
28d992d8-bec1-48a0-a9b4-0e31fff7f2ec.jpg
Purple - Blue Gradient_edited_edited_edited.jpg
הבית של יעל.png
פלטפורמת חיבורים מקצועיים לאנשים שניהול הוא לא רק העיסוק שלהם הוא דרך חיים ולהם מחויבות אינסופית להתפתחות ולהשפעה
אין כרגע אירועים נוספים