top of page
back2.jpg
good people title

OffSite

ניתן להזמין

  • רק את המקום (מכיל עד 30 איש)

  • תוכן/הנחייה או להביא בעצמכם

  • אוכל או להביא בעצמכם

בבית של יעל ברמת השרון מתקיימים מפגשי offsite פרטיים להנהלות ולצוותים

תמונה מהבית של יעל

"החללים השונים והגינה הקסומה גרמו לנו להרגיש בבית ולדבר ביזנס..."

050-782-2440     דברו איתי 

"יש משהו בבית, ביציאה מהאזור המוכר שמאשפר להתחבר ממקום אחר..."

"הבית של יעל הוא בדיוק הארגז
(כמו בסיפור הילדים הידוע) שבו אתה רוצה להסתתר לעד מן העולם כי הוא חיק חם ומחבק ומצע נפלא לחיבורים ולצמיחה"

"בבית של יעל יש אווירה אינטימית שמאפשרת אותנטיות שלא הצלחנו לייצר בחדר הישיבות"

OFFSITE

OFFSITE

צפייה בסרטון

Bring your Team Together

לוגו - הבית של יעל

פלטפורמת חיבורים מקצועיים
לאנשים שניהול הוא לא רק העיסוק שלהם זו דרך חיים ומחויבות אינסופית
להתפתחות ולהשפעה