HRBP לארגון גלובאלי מוטה מכירות

רקע מארגון גלובאלי

עבודה צמודה עם אנשי מכירות - יתרון מעולם מוצרי צריכה

מתאים לתפקיד שני/שלישי

פונקציה יחידה, חברת הנהלה

כל המשרות