מנכ"ל

לניהול פעילות של מותגי יוקרה חשמליים

בישראל ויוון

כל המשרות