מנכ"ל/ית ליחידת ייצור מזון


רקע בניהול מפעל/ייצור

רקע מסחרי - פיתוח עסקי

כל המשרות