מנכ"ל/ית לחברות עסקיות של קיבוץ


· ניהול הפעילויות העסקיות של החברות לרווחיות מקסימלית

· הובלת הצמיחה והפיתוח העסקי ויישום התוכנית אסטרטגית של הדירקטוריון / בעלי המניות

· שיתוף פעולה עם שותפים אסטרטגיים ויצירת שיתופי פעולה חדשים

· ייצוג החברות בפני גורמי ממשל וחקיקה, חברות בינ"ל וגופי תקשורת

· שיפור ייעול ובקרה על תהליכים שמתרחשים בחברות

· ניהול ובקרה על מנהלי הפעילויות /הענפים העיסקיים כולל יישום התוכניות העיסקיות

· בקרה על תקציב ההוצאות והקצאת משאבים לענפים השונים בהתאם להחלטות הדירקטוריון

רקע נדרש -

· ניסיון כמנכ"ל /ית/פיתוח עסקי בחברות מסחריות.

היכרות עם תחומי העיסוק של תיירות וחקלאות - יתרון

ניסיון וידע בהקמת וניהול של שותפויות אסטרטגיות

ניסיון ייצוגי בפני גורמי ממשל וחקיקה, חברות גדולות וגופי תקשורת

אוריינטציה יזמית גבוהה

יכולת התנהלות והובלת מהלכים בסביבה מורכבת


מיקום המשרה - בדרום


כל המשרות