מנכ"ל.ית לארגון בינוני בעולמות הלוגיסטיקה והסחרכל המשרות