מנהל.ת פעילות לאתר/מועדון צרכנות מוביל


ניהול יחידה עסקית p&l

של אתר /מועדון צרכנות מוביל


רקע כסמנכ"ל/ית לקוחות ממשרדי פרסום מובילים

היכרות מעמיקה עם מכר מדיה וסושיאל


יכולות ניהול של עשרות אנשים והובלת פעילות עסקית


כל המשרות